Rejestracja
Newsletter
Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem bieżących informacji na temat wydarzenia prosimy o wypełnienie formularza:

Patroni honorowi
Marszałek zach-pom Ministerstwo RozwojuDK
Powrót

W Sejmie powstał specjalny zespół ds. morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – ogłosił Poseł Zbigniew Gryglas podczas organizowanej przez PSEW Konferencji Offshore

W Sejmie powstał specjalny zespół ds. morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – ogłosił Poseł Zbigniew Gryglas podczas organizowanej przez PSEW Konferencji Offshore

Nad stworzeniem korzystnych warunków do rozwoju polskiej energetyki wiatrowej na morzu będzie pracował powołany w sejmie zespół zespół ds. morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – ogłosił Poseł Zbigniew Gryglas w trakcie Konferencji Offshore 2017, zorganizowanej 8-9 listopada w Warszawie przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

„Widzę ogromną szansę rozwojową dla Polski w związku z rozwojem morskich farm wiatrowych – może to być nasza krajowa specjalizacja, zwłaszcza że wiele polskich firm już produkuje i świadczy usługi na rzecz offshore” argumentował założyciel parlamentarnego zespołu, który ma służyć zapewnieniu trwałych warunków gospodarczych dla prowadzenia inwestycji w farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

Polski przemysł jest gotowy do wsparcia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i może aktywnie partycypować w globalnym sukcesie tej europejskiej specjalizacji – zapewniali w panelach przedstawiciele przemysłu kablowego i stoczniowego uczestniczący w największym wydarzeniu branży offshore w Polsce. Dysponujemy także doskonałym zapleczem akademickim i możliwościami szkolenia dużej ilości specjalistów, z których część już teraz nabywa praktycznych umiejętności na podobnych instalacjach za granicą.

 „Perspektywy rozwoju polskiego łańcucha dostaw są bardzo dobre. (…) Polskie technologie, bez względu czy są to fundamenty, kable czy statki typu jack-up są bardzo wysoko oceniane w branży. Już teraz polskie fundamenty morskich elektrowi wiatrowych (zarówno palowe, jak i kratownicowe) stanowią 75% europejskiego rynku” – Mówił Giles Dickson, CEO Wind Europe.

Podczas Konferencji Offshore Prezes PSEW Janusz Gajowiecki zaprezentował także najnowszą analizę miksu energetycznego Polski do roku 2035. Wynika z niej, PSEW podczas Konferencji Offshore w Warszawie zaprezentowało najnowszą analizę miksu energetycznego Polski do roku 2035. Wynika z niej jasno, że do roku 2035 w systemie elektroenergetycznym może przybyć nawet 39 GW nowych mocy, z czego niemal 21 GW to byłyby nowe źródła OZE. Na tle źródeł odnawialnych znacznie dominują źródła wiatrowe – wg analizy PSEW do 2035 roku mogłoby przybyć nawet 4,85 GW mocy w źródłach na lądzie i nawet 6,7 GW mocy na morzu (dane dla scenariusza alternatywnego).Do roku 2035 w systemie elektroenergetycznym może przybyć nawet 39 GW nowych mocy, z czego niemal 21 GW to byłyby nowe źródła OZE. Na tle źródeł odnawialnych znacznie dominują źródła wiatrowe – wg analizy PSEW do 2035 roku mogłoby przybyć nawet 4,85 GW mocy w źródłach na lądzie i nawet 6,7 GW mocy na morzu (dane dla scenariusza alternatywnego).

Synergie i współpraca są najsilniejszą stroną morskiej energetyki w wiatrowej. Realizacja projektów na morzu jest wspierana licznymi inicjatywami Państw Bałtyckich, których Polska jest sygnatariuszem takich jak BEMIP – prezentowany przez dra Pawła Ryglewicza, Radcę Ministra w Departamencie Ekonomicznym UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Baltic Sea Declaraton BaSOF, przedstawiony przez Prezesa PSEW Janusza Gajowieckiego.

Do kompromisu i współpracy pomiędzy różnymi formami wykorzystania polskich wód Bałtyku przekonywał także Prof. Jacek Zaucha z Instytutu Morskiego w Gdyni, który kieruje pracami nad Planem zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich: „Konflikt to koszt, a konsensus to zysk” (…) „Polska ma międzynarodowe zobowiązania dotyczące OZE. Uważamy, że bez morskich farm wiatrowych realizacja tych zobowiązań będzie bardzo trudna”.

Morska energetyka wiatrowa niebawem zacznie rozwijać się w Polsce – odpowiednio się do tego przygotujmy, żeby zmaksymalizować ekonomiczne zyski. Wspólnym postulatem wszystkich uczestników wydarzenia jest prośba o polityczne wsparcie tego innowacyjnego przemysłu. Aby Polska mogła skorzystać z rozwoju własnych projektów na morzu i rozwoju rodzimego przemysłu, już teraz muszą rozpocząć przygotowania, dlatego tak ważna jest wola polityczna oraz wsparcie sektora odpowiednią legislacją i programowanie planowanych do instalacji wolumenów mocy w perspektywie przynajmniej do 2030 roku a także przeprowadzenie aukcji dedykowanych tym instalacjom.

„Bez współpracy władzy centralnej i samorządowej z przedsiębiorcami, instytutami badawczymi, oraz organizacjami branżowymi nie będzie offshore w Polsce” - powiedział Janusz Gajowiecki, Prezes PSEW, otwierając Konferencję Offshore.